TradingDutch of TradingBuddy (buddy.tradingdutch.nl) verwerkt uw persoonsgegevens voor (1) uitvoering van overeenkomsten met u, (2) relatiebeheer en (3) product- en dienstontwikkeling en het bepalen van het (algemeen) beleid. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen TradingDutch of TradingBuddy, haar klanten en/of medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan TradingDutch of TradingBuddy een andere hiertoe gerechtigde partij inschakelen.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van TradingDutch of TradingBuddy en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners. Informatie zal u slechts per e-mail of SMS worden gestuurd indien u hiervoor toestemming heeft gegeven door u in te schrijven op TradingDutch of TradingBuddy (buddy.tradingdutch.nl) of door TradingDutch of TradingBuddy aan te schrijven. Indien u geen informatie (meer) wenst te ontvangen kunt u dit direct kenbaar maken aan de betreffende vennootschap. Met betrekking tot informatie verkregen van TradingDutch of TradingBuddy kunt u een e-mail sturen aan info@tradingdutch.nl.