Let op! Alles wat hieronder beschreven wordt gaat over hoe ik het Trading Dutch Systeem op dit moment interpreteer en voor eigen gebruik inzet. Dit artikel bevat geen advies. Het risico om snel geld te verliezen is groot vanwege de volatiliteit van cryptocurrency. U moet zich afvragen of u begrijpt hoe cryptocurrencies werken en of u zich het grote risico kunt veroorloven om uw geld te verliezen.

In de uitleg hieronder is uitgegaan van het long gaan (kopen). Je kunt in veel gevallen de zaak omdraaien en toepassen op short gaan. De tekst is geschreven voor de gevorderde trader die weet hoe z/hij zijn target en stoploss moet bepalen.

 

 

Trading journaal

Om goed mijn technische analyse te kunnen doen houd ik een compleet trading journaal bij dat bestaat uit de volgende onderdelen:.

  1. Trading Dutch Signaal – TD Signaal
  2. Coinigy – drie schermen per coin. Week, dag en uur
  3. Excel – 4 tabbladen: Analyse vanuit BTC, Analyse vanuit USDT, Trades en overzicht handelsvermogen
  4. Trading Dagboek – afgesloten webpagina

 

 

1. Het Trading Dutch signaal

Het Trading Dutch Systeem start met het Trading Dutch Signaal, dat bestaat uit een reeks letters die samen de trend en de sterkte van deze trend aangeven. De eerste vier letters kunnen bestaan uit g (groen – bullish), r (rood – bearish) en b (blauw – onbeslist). Het signaal eindigt met de letter H, M of L. Dat staat voor hoog, midden of laag.

Een voorbeeld van een sterke bullish trend is g(gg)g – L. Een voorbeeld van een sterke bearisch trend is r(rr)r – H.

De eerste letter

Van het TD Signaal wordt bepaald door de richting van MACD en EMA van een grafiek met een tijdsinterval van een week. Is de richting van EMA en MACD histogram bullish dan krijgt het TD Signaal de letter g. Geven beide indicatoren een bearish signaal af dan is de eerste letter van het TD signaal een r. Geven de indicatoren een tegengesteld signaal af, dan is de eerste letter een b. Het gebruik van MACD en EMA op deze wijze is bedacht door Alexander Elder en heet het Impuls Systeem.

De tweede en derde letter

Van het TD Signaal wordt bepaald door de Heikin Ashi candle sticks. Als de Heikin Ashi candle van rood naar groen gaat (trend wordt bullish) of van groen naar rood (trend wordt bearish), zou dit op een ommekeer in de trend kunnen wijzen. In het Trading Dutch signaal worden simpel weg de kleuren van de HA candle stick weergegeven. De letter b is dus niet mogelijk. Omdat de laatste HA candle altijd bekeken wordt ten opzichte van de vorige worden de twee letters tussen haakjes geplaatst. (rr), (gg), (rg) of (gr).

De vierde letter

Geeft aan hoe sterk de trend is. Ligt de laatste candle stick boven de EMA 13 lijn is de trend sterk bullish en krijgt het de letter g. Liegt de laatste canlde stick onder de EMA 13 is de trend bearish en krijgt het de letter r. Raakt de EMA 13 ergens de laatste candle stick, dan krijgt het de letter b.

De vijfde en laatste letter

Geeft aan of de huidige prijs ten opzichte van de historie nu hoog, middel of laag is. Soms lijkt de prijs laag of hoog, maar als de prijsdaling of prijsstijging 50% of meer is naar het laagste, dan wel niet het hoogste punt dan is de laatste letter een M.

 

 

2. De drie schermen in het Trading Dutch Systeem

Binnen het Trading Dutch Systeem gebruik ik drie schermen. Mijn eerste scherm geeft de weekgrafiek weer, waar ik de hoofdtrend op uitlees. Op het moment dat ik een bullish trend waarneem, bevestigd door het Trading Dutch Signaal, dan plaats ik de betreffende cryptomunt op mijn shortlist. Vervolgens bekijk ik de cryptomunten die op mijn shortlist staan op mijn tweede scherm. Op dit tweede scherm binnen het Trading Dutch Systeem, die de daggrafiek weergeeft, zoek ik naar een dip binnen de eerder vastgestelde trend of een uitbraak in de de richting van deze trend. Is deze kans op redelijke termijn aanwezig, plaats ik de cryptomunt op mijn priolist. Cryptomunten op mijn priolist monitor ik de rest van de week via scherm twee en scherm drie. Scherm drie binnen het Trading Dutch Systeem gebruik ik om gedetailleerde informatie op te halen en het instapmoment te bepalen.

Scherm 1
Scherm 2
Scherm 3
Tijdsinterval: week
Tijdsinterval: dag
Tijdsinterval: uur
Candlestick stijl: Heikin Ashi
Candlestick stijl: Candles
Candlestick stijl: Candles
Indicatoren:
Indicatoren:
Indicatoren:
– Volume (inclusief MA 20)
– Volume (inclusief MA 20)
– Volume (inclusief MA 20)
– EMA 13
– MA 200
– MA 20
– MACD 12, 26, 9
– RSI 14
– Bollinger Bands 20, 2

 

Scherm 1 (weekly)

Met de input vanuit het eerste scherm bepaal ik het Trading Dutch Signaal, zoals hierboven omschreven. Hoog over let ik op trendlijnen en de horizontale lijnen om te zien waar weerstand en support zit. Het Trading Dutch signaal, zoals hierboven beschreven, noteer ik in Coinigy bij de betreffende cryptromunt en ik sla de grafiek in Coinigy op onder de naam van de munt en het tijdsinterval (bijvoorbeeld: BTC/USDT 1W). Mijn bevindingen schrijf ik beknopt op in Excel (mijn Longlist) en in het scherm van Coinigy die ik daar ook opsla. Dit doe ik met alle cryptomunten van mijn longlist. Op het moment dat ik en bevestigde bullish trend constateer of een omkeer in een bearish trend plaats ik de munt op mijn shortlist voor verdere analyse. Mijn shortlist is mijn longlist maar dan heb ik het vakje van de cryptomunt blauw gemaakt. Verderop op op deze pagina kun je een voorbeeld downloaden en iedere week op mijn timeline kun je de long-/short-/priolist van de betreffende week downloaden.

Scherm 2 (daily)

Heb ik geconstateerd dat de trend bullish is dan kijk ik op scherm 2 of ik dips binnen de trend zie of breakouts in de richting van de trend. Bestaat de kans dat dit op korte termijn gebeurd, dan plaats ik deze munt op mijn priolist voor verdere analyse. Op deze manier ga ik eerst mijn hele shortlist af. Als dit klaar is start ik met de verdere analyse op het tweede en derde scherm van cryptomunten op mijn priolist.

Indien de koers naar beneden gaat richting de onderste trendlijn of voorgaand support/weerstand of de koers uitbreekt boven voorgaande weerstand of boven de trendlijn dan zou dit op een bounce of breakout kunnen duiden en een mogelijk koopmoment*. (lees ook hoe je gebruik maakt van weerstand en support en de trendlijn in een technische analyse)

De RSI 14 indicator die ik op scherm twee gebruik geeft aan of de munt overgekocht of oververkocht is. Trendlijnen op de RSI geven ook een indicatie van de trend van de munt. Al mijn bevindingen, gedachten en aantekeningen van (mogelijke) instapmomenten, targets, stoploss schrijf ik op in de schermen in Coinigy en ik sla de grafiek op onder de naam van de munt en het tijdsinterval (bijvoorbeeld: BTC/USDT 1D).

Scherm 3 (hourly)

Scherm drie binnen het Trading Dutch Systeem gebruik ik voor de details. Zodra ik een mogelijk koopmoment bepaald heb op mijn tweede scherm, kan ik deze nog scherper bepalen met de input van het derde scherm.

Op het derde scherm maak ik gebruik van de Bollinger Bands indicator. Op dit scherm in Coinigy maak ik ook aantekeningen en ik sla deze op onder de naam van de cryptomunt en het tijdsinterval (bijvoorbeeld: BTC/USDT 1h).

Heb ik een munt gekocht dan maak ik van alle drie de schermen een schermafdruk welke ik in mijn trading dagboek “plak”. Hieronder meer over het trading dagboek.

 

 

3. Trading journaal in Excel

Tabblad 1 van 4 – Analyse vanuit BTC

 

Coin
De tickernaam van de betreffende cryptocurrency
Paar
Het currencypaar waartegen de betreffende coin wordt verhandeld
Exchange
De naam van de Exchange waarop gehandeld wordt
I.S.
De kleur van het impuls systeem
H.A.1
De kleur van de Heikin Ashi candle van vorige week
H.A.2
De kleur van de Heikin Ashi candel van de huidige week
EMA
De kleur van locatie van de laatste candlestick ten opzichte van de EMA 13
H/M/L
De locatie van de huidige koers ten opzichte van het totale verleden
Week
Beknopte aantekeningen over scherm 1 + datum van de dag dat je het noteert
Dag
Beknopte aantekeningen over scherm 2 + datum van de dag dat je het noteert
Uur
Beknopte aantekeningen over scherm 3 + datum van de dag dat je het noteert
Opmerkingen
Beknopte algemene aantekeningen + datum van de dag dat je het noteert

 

Tabblad 2 van 4 – Analyse vanuit USDT

 

 

Tabblad 3 van 4 – Trades

 

Nr.
Het nummer van de trade. Makkelijk voor later om te kunnen verwijzen naar een of meerdere specifieke trades
Source
Hoe kom je aan deze trade? Zelf, tip van een vriend, trade alert vanuit een bepaalde Telegramgroep
Method
Welke methode heb je gebruikt om tot de beslissing te komen de munt te kopen. In mijn geval doorgaans het TD Signaal
Entry Date
Datum van aankoop
Exchange
De exchange waar de koop plaats heeft gevonden
L/S
Lomg of short
Ticker
Het handelspaar, bijvoorbeeld USDT/BTC
Quant
Het aantal gekochte munten
Entry Price
De prijs op het moment van aankoop
Dollar Price
Wanneer je in een munt handelt vanuit BTC plaats je hier de BTC waarde in USD van het moment van aankoop
Dollars
Het aankoopbedrag in USD. Op deze manier kun je de trades goed beoordelen verderop in de sheet
Fee
De fee die je over je aankoop hebt betaald
Total Netto
Het aankoopbedrag minus de fee
Exit Date
Datum van verkoop
Quant
Het aantal verkochte munten
Exit Price
De prijs van het moment van verkoop
Dollar Price
Wanneer je in een munt handelt vanuit BTC plaats je hier de BTC waarde in USD van het moment van verkoop
Dollars
Het verkoopbedrag in USD
Fee
De fee die je over je verkoop betaald
Total Netto
Het verkoopbedrag minus de fee
P/L
Het winst- of verliesbedrag
Entry Grade
Aankoop minder dan 25% boven de daily low is goed, tot 75% boven de daily low is neutraal, boven de 75% is slecht
Exit Grade
Aankoop minder dan 25% onder de daily high is goed, tot 75% onder de daily high is neutraal, boven de 75% is slecht
Trade Grade
Netto verkoopbedrag – netto koopbedrag gedeeld door En-Upch – En-Downch. Alles hoger dan 30% is aan A trade
En-Upch
Hoogste punt van de Keltner Channels op de dag van aankoop
En-Downch
Laagste punt van de Keltner Channels op de dag van aankoop
En-High
Daily high op de dag van aankoop
En-Low
Daily low op de dag van aankoop
En-Close
Sluitingsprijs op de dag van aankoop
Ex-High
Daily high op de dag van verkoop
Ex-Low
Daily low op de dag van verkoop
Ex-Close
Sluitingsprijs op de dag van verkoop
Link
Link naar het de betreffende munt in het trading dagboek (afgesloten webpagina)
Total P/L
Het totaal winst of verlies van alle trades in de sheet

 

Tabblad 4 van 4

Handelsvermogen inclusief overzicht 2% en 6% regel

Elke eerste van de maand plaats ik het totaalbedrag van je handelsvermogen in de sheet. Onder 2% zie ik dan het bedrag dat ik maximaal mag riskeren per trade. Onder 6% zie ik wat mijn totaal is dat ik mag riskeren de komende maand. Als het totaalbedrag van mijn handelsvermogen het bedrag bereikt wat staat onder STOP (namelijk E.V. minus 6%) dan neem ik voor mijn eigen veiligheid pas op de plaats en zal ik die maand niet meer verder traden.

Download hier een voorbeeld van het TradingDutch trading journaal:

TD Trading Journaal

 

Trading dagboek

Ik maak schermafdrukken van de week-, dag- en uurgrafiek inclusief mijn aantekeningen op de dag van aankoop van een specifieke munt en plak ze op de bladzijde aan de linkerkant van mijn (digitale)dagboek. Op de dag van verkoop van deze specifieke munt maak ik weer scherm afdrukken en deze plaats ik aan de rechterkant van mijn dagboek. Gedurende de looptijd van de trade maak ik regelmatig nieuwe aantekeningen of moet ik bepaalde trendlijnen herzien. Op deze manier heb ik aan het einde van een trade al mijn gedachten bij elkaar.

Dit trading dagboek is mijn naslagwerk waarvan ik ontzettend veel leer. Mijn trading dagboek houd ik digitaal bij op een afgeschermd gedeelte van mijn website.

 

Samengevat

Elke maandag, wanneer de nieuwe wekelijkse candle is gestart scan ik mijn longlist op wijzigingen in de trend en hiervoor gebruik ik het Trading Dutch signaal. Munten waar van de trends volledig bullish zijn en munten waarvan de trend van bearish naar bullish is gedraaid bekijk ik met scherm twee. Op het moment dat er een dip of uitbraak binnen de trend aan zit te komen plaats ik de munt op mijn shortlist. Vervolgens analyseer ik de munten op mijn shortlist op scherm twee en bepaal ik mogelijke instapmomenten, targets en de stoploss. Scherm drie gebruik ik om nog meer in detail te kijken of ik koopmoment zie. Is er een munt bij waarbij het koopmoment elk moment kan zijn dan plaats ik deze munt op mijn prioritylist. De rest van de week focus ik mij op mijn prioritylist.

 

Nawoord

Op deze pagina heb je gelezen hoe een serieuze trader minimaal de trades die z/hij doet registreert, monitort en de kwaliteit van zijn/haar trades beoordeeld. De tekst is bedoeld om een beeld te geven van het Trading Dutch Systeem aan de gevorderde trader. Wil je meer weten over dit systeem of opheldering over bepaalde beschreven punten? Neem dan even contact met mij op via het contactformulier of een van onze Discord kanalen.

Wil je meer weten over het Trading Dutch Trade Management? Klik dan snel op de oranje knop!

TD Trade Management

Pin It

Laat een reactie achter