wijzerbord bitcoin vraagtekens

Het Crypto ABC – betekenis veelgebruikte termen

Hieronder vind je de betekenis van veelgebruikte termen uit de wereld van cryptocurrency en blockchain op alfabetische volgorde.

Hieronder vind je de betekenis van veelgebruikte termen uit de wereld van cryptocurrency en blockchain op alfabetische volgorde. De lijst wordt continue up-to-date gehouden. Klik voor meer informatie.


Altcoins

Altcoins zijn alternatieve coins (cryptovaluta), afgeleid van de Ƀitcoin.


API

Een application programming interface (API) is een digitaal koppelvlak waarmee een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel hiervan op basis van een verzameling definities.


Besloten Blockchain

In een besloten blockchain kan een beheerder specifieke deelnemers toegang geven en ontnemen voor het lezen en/of schrijven en/of beheren van de blockchain. Het is de tegenhanger van een openbare blockchain.


Ƀitcoin

Ƀitcoin is een voorbeeld van een cryptovaluta en een vorm van ‘digitaal geld’. Ƀitcoin is ook de naam van de opensourcesoftware die is ontworpen om dit te gebruiken.


Coin

Een coin is een ‘digitale munt’ om mee te betalen. Coins zijn afzonderlijke cryptovaluta en hebben ieder een eigen blockchain.


Consensusmechanisme

Met een consensusmechanisme kun je in een blockchainplatform de benodigde overeenstemming tussen nodes bereiken om data binnen de blockchain toe te kunnen voegen.


Cryptovaluta

Cryptovaluta is digitaal ‘geld’ in de vorm van een bedrag in cryptovaluta.


Dapp

Een dapp is een decentrale applicatie. Zie smart contract.


Double spending

Als er sprake is van double spending, kun je dezelfde coin of token meer dan één keer uitgeven. Dit komt doordat iemand een digitaal eigendom heeft gekopieerd of vervalst.


Eerste generatie blockchain

Is opgezet om financiële transacties te verrichten zonder tussenkomst van een centrale partij. De technologie is relatief langzaam en heeft veel rekenkracht, en daarmee energie, nodig. Eerste generatie blockchain ie met name interessant voor banken. Bitcoin is een voorbeeld ven een eerste generatie blockchain.


Etherium

Is een opensource-blockchainplatform waar smart contracts op uitgevoerd kunnen worden m.b.v. de cryptovaluta Ether. het is een voorbeeld van een tweede generatie blockchain.


GitHub

Is een website waarop (open source) programmeercode gedeeld kan worden en waar gezamenlijk aan gewerkt kan worden. GitHub beschikt onder andere over toegangscontrole en verschillende samenwerkingsfuncties zoals een issue tracker, een forum voor het aanvragen van functies, takenlijsten en wiki’s voor ieder project. Op GitHub staat veel opensourcesoftware, omdat derden standaard de broncode kunnen inzien bij de gratis versie.


Hard Fork

Is een afsplitsing ven een bestaande blockchain. Hiermee kunnen de regels anders worden in die afsplitsing: in de nieuwe situatie is er bijvoorbeeld meer toegestaan dan in de situatie ervoor. Met hard forks is de afgesplitste blockchain niet compatibel met de bestaande blockchain.


Hash

Met een hash is een document of een blok te identificeren. Wij gebruiken daarom ‘vingerafdruk’ als metafoor voor een hash. Een hashfunctie is een functie in de informatica die invoer uit een breed domein van waarden omzet in een vaak kleiner bereik: meestal een deelverzameling van gehele getallen. De output wordt de hash, hashcode of digest van de input genoemd,. Het is een vorm van pseudonimiseren.


Hybride blockchain

Is een semi-besloten omgeving, waar diverse partijen samenwerken om data en transacties te delen. Een hybride blockchain combineert functionaliteit van openbare en besloten blockchainplatformen.


Hyperledger Fabric

Is een voorbeeld van een framework voorde ontwikkeling van verschillende op blockchain gebaseerde producten, oplossingen en applicaties.


IOTA

Is een open source gedistribueerd grootboek waar cryptovaluta en smart contracts op gebruikt kunnen worden. IOTA richt zich op veilige communicatie en veilige betalingen tussen apparaten (Internet of Things). De transacties van IOTA zijn gratis, ongeacht de omvang van de transactie.


IFPS

InterPlanetary File System is een protocol, netwerk en peer-to-peer methode voor het delen en opslaan van data. Dit is een open source project dat ontwikkeld is met hulp van haar community.


Mining

Is het groeperen ern vastleggen van transacties in een blockchain. Dit wordt gedaan door zogenaamde miners die daarvoor beloond worden met cryptovaluta.


Node

Een node (knooppunt) is in de informatica een apparaat of een structuur en wordt als onafhankelijke eenheid beschouwd. Nodes functioneren binnen een gedefinieerd geautomatiseerd systeem en communiceren met elkaar.


Open source

Als software open source is, heeft iedereen hier toegang toe. Dit betekend dat iedereen de programmeercode kan bekijken en doorontwikkelen.


Openbare blockchain

In een openbare blockchain zijn transacties openbaar en is de broncode open source. Iedereen kan overal transacties lezen, schrijven, beoordelen of controleren op een open bara blockchain.


Permissionless blockchain

Is de Engelse benaming voor ‘openbare blockchain’. Het is de tegenhanger van een permissioned blockchain, de besloten variant.


Proof of Authority (PoA)

PoA is een consensusmechanisme. In een Proof of Authority-gebaseerd netwerk valideren goedgekeurde accounts de blocks. De validators, want zo worden ze vaak genoemd, draaien software die het toelaat om transacties te plaatsen. Dit proces gebeurd automatisch en het heeft geen constante bewaking van andere computers nodig. Door een reputatiesysteem is het voor een validator niet nuttig om een aanval te doen op het netwerk. De opgebouwde negatieve reputatie is gelinkt aan een identiteit.


Proof of Existence (PoE)

Is een consensusmechanisme die het bestaan van data verifieert (met zogenoemde timestamp) binnen een vastgesteld tijdsbestek.


Proof of Stake (PoS)

PoS is een consensusmechanisme. Bij PoS is niet de rekenkracht doorslaggevend, maar de hoeveelheid cryptovalutacoins die je in bezit hebt. Hoe meer coins je inzet (‘staked’), hoe groter de kans is dat je de transactie mag uitvoeren. Elke node is gekoppeld aan een wallet-adres waar deze coins gestaked zijn. Hoe meer coins hierop staan, hoe groter de kans is dat je de loterij wint voor het uitvoeren van een block.


Proof of Work (PoW)

PoW is een consensusmechanisme waarbij rekenkracht van computers de blockchain veilig houdt. Deze computers worden ook wel miners genoemd. De miners lossen wiskundige functies op, waaronder de hashes en een cryptografische puzzel. Voor een computer is dit eenvoudig, maar tegelijkertijd duur. Voor elk block worden deze berekeningen herhaald. De computer die als eerste het antwoord heeft op de rekensom (of ook wel: het bewijs dat ze het nodige werk hebben gedaan – Proof of Work) krijgt daarmee toestemming om een nieuw block met transacties aan de blockchain toe te voegen.


Singe point of failure

Is een onderdeel van een systeem of organisatie die als deze uitvalt kan zorgen dat het hele systeem stopt.


Smart contracts

Een smart contract (dapp) is een programma met ‘als-dit-dan-dat’ regels die vastgelegd zijn op een blockchain. Het wordt door een blockchain uitgevoerd zonder dat hier (vertrouwen in) een tussenpartij voor nodig is. Deze regels kunnen afspraken bevatten en (deels) een juridisch contract zijn.


Soft fork

Een soft fork is een afsplitsing van een bestaande blockchain. Hiermee worden de regels anders in die afsplitsing:er is dan bijvoorbeeld minder toegtestaan dan in de situatie ervoor. Met een soft fork is de nieuwe blockchain compatibel met de bestaande blockchain (backward compatibility).


Stack

Een software stack is in de informatica een geheel van softwaremodules die samen een losstaande softwareoplossing vormen. Een module van een softwareoplossing kan een blockchain zijn.


Swarm

Is een voorbeeld van software voor het gedistribueerd opslaan en delen van (grote hoeveelheden) data. Het is open source en kan samenwerken met Etherium.


Token

Met een token kun je alles digitaal verhandelen. Het dient als digitaal bewijs van een product. Tokens worden op een bestaande blockchain gecreëerd.


Tweede generatie blockchain

Tweede generatie blockchain voegt automatisering met smart contracts (dapps) toe. Met deze generatie blockchain worden naast virtuele valuta meer toepassingen mogelijk. Tweede generatie blockchain kan sneller zijn dan de eerste generatie blockchain. Etherium is een voorbeeld van tweede generatie blockchain.


Wallet

Een wallet is een digitale portemonnee waarin coins en tokens ontvangen, bewaard en uitgegeven kunnen worden.


Ken je nog een andere betekenis van veelgebruikte termen bij cryptocurrency, laat dan hieronder alsjeblieft een reactie achter.

Pin It

Laat een reactie achter