beeldscherm met percentages

De 2% en 6% regel bij traden

In mijn trading journaal zit een Excelsheet waarin ik mijn trades bijhoud (alle aan en verkopen) en een

De inhoud van dit artikel over de 2% en 6% regel is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden en bevat pertinent geen advies. Handelen in cryptocurrencies of andere beleggingsproducten brengen risico’s mee. Vraag er naar bij uw beleggingsadviseur. #disclaimer

In het kort

In mijn trading journaal zit een Excelsheet waarin ik mijn trades bijhoud (alle aan en verkopen) en een overzicht van mijn totale balans waar de 2% en 6% regel automatisch wordt uitgerekend. Bij de totale balans staat in kolom 2 de balans, in kolom 3 staat 2% van deze balans en in kolom 4 staat 6% van dit bedrag. Elke eerste van de maand vul ik vanuit mijn Delta App de huidige balans in. Zo ontstaat er een grafiek en in kolom 3 wordt automatisch 2% uitgerekend, het welk bedrag ik per trade maximaal mag riskeren. In Kolom 4 wordt automatisch 6% uitgerekend (hierover later meer) en in kolom 5 nog even extra het bedrag waar mijn totale budget niet onder mag komen.

2% en 6% regel in Excel

voorbeeld met fictieve bedragen

Nu ik weet wat mijn maximale risico is dat ik wil lopen gebruik ik de sheet waarin ik mijn trades bijhoud om uit te rekenen hoeveel ik van een bepaalde munt mag aankopen. Als ik met mijn technische analyse het koopmoment, de targets en mijn stoploss heb bepaald, vul ik deze gegevens in.

De koopgegevens bij het instapgedeelte van mijn sheet en ik gebruik de stoploss om in te vullen bij het uitstapgedeelte van mijn sheet. Door het invullen van de stopploss bij het uitstapgedeelte, zie ik precies wat mijn verlies zou zijn in Dollars als mijn stoploss geraakt zou worden. Als dit bedrag lager is dan de 2% die automatisch is uitgerekend, dan mag ik de trade nemen.

Ik zou ook kunnen overwegen om meer van de betreffende munt te kopen als deze ruimte er is. Dat hangt af van de waarschijnlijkheid die ik middels de technische analyse heb geconstateerd. Nu ik weet of mijn risico van de trade die ik wil gaan maken binnen mijn risicomarge valt, verwijder ik weer de stoploss gegevens uit het uitstapgedeelte van mijn sheet. Pas als ik de trade daadwerkelijk heb afgesloten vul ik deze gegevens in en hopelijk met een van de target gegevens. (meestal bepaal ik drie targets)

De 2% regel

Een voorbeeld. Ik riskeer niet meer dan 2% van mijn totale trading budget per trade.

Stel ik heb een trading budget van $10.000. Dan riskeer ik niet meer dan $200 per trade. Maar hoe doe ik dat nou als ik vanuit Bitcoin handel terwijl ik mijn 2% risico in dollars uitdruk?

Stel: ik koop voor 0,01 BTC aan $NEO voor een prijs van 0.00114100 en ik krijg daar 87,64 $NEO voor en mijn stoploss heb ik bepaald op 0.00108800. Dan moet ik dit op de een of andere manier in dollars zien weer te geven, om te kunnen kijken of ik boven mijn maximale risico van $200 uitkom.

Om uit te kunnen leggen hoe ik voorafgaand aan een trade mijn risico uitreken, dien ik eerst uit te leggen hoe ik mijn aankopen en verkopen registreer in Excel.

Registratie van aankoop

Quant Entry Price Dollar Price Dollars Fee Total Netto
87,64 0,00114100 9090,54 909,03 0,68 908,35

Quant: het aantal $NEO dat ik heb aangeschaft. Dit lees ik uit in mijn bestelgeschiedenis nadat ik de opdracht heb gegeven om voor 0,01 BTC aan $NEO te kopen en deze order gesloten is.

Entry Price: de prijs die ik betaal voor de $NEO

Dollar Price: de koers van de Bitcoin/USD(t) precies op het moment dat mijn order gesloten is. Stel: ik kijk in mijn bestelgeschiedenis en zie dat mijn order om 12:36:57 gesloten is, dan open ik de BTC/USD(t) grafiek en zet deze op minuten. Dan zoek ik de prijs van de Bitcoin precies op dit tijdstip. Dit is de Dollarprijs waar ik mee werk.

Dollars: (Dollar Price x Entry Price) x Quant = 909,03. Nu weet ik wat ik heb uitgegeven in deze trade in dollars!

Fee: Bij Binance is de fee op dit moment 0,075% zowel bij kopen als verkopen

Total Netto: Dollars minus de fee

Registratie van verkoop

Om het risico dat ik loop in dollars weer te geven vul ik het verkoopgedeelte van mijn sheet in, alsof ik de $NEO al heb verkocht voor de prijs die ik bij mijn stoploss heb bepaald, in dit voorbeeld 0,00108800.

Quant Exit Price Dollar Price Dollars Fee Totaal Netto
87.64 0,00108800 9090,54 866,80 0,65 866,15

Quant: Het aantal $NEO dat ik wens te verkopen

Exit Price: De verkoopprijs die ik met mijn stoploss heb bepaald.

Dollar Price: de koers van de Bitcoin/USD(t) precies op het moment dat mijn order gesloten is. In dit geval gebruik ik dezelfde dollarprijs als ik bij de registratie van aankoop heb gebruikt, omdat ik alleen wil uitrekenen wat op dit moment mijn risico in Dollars is wat ik bij deze trade loop.

Dollars: (Dollar Price x Exit Price) x Quant = 866,80. Nu weet ik wat ik verloren heb in Dollars als mijn stoploss wordt geraakt!

Fee: Bij Binance is de fee op dit moment 0,075% zowel bij kopen als verkopen

Total Netto: Dollars minus de fee

Laatste Stap

Uiteraard reken je nu uit wat de dollars uit de registratie van verkoop minus de Dollars bij registratie van aankoop is. 909,03 – 866,80 = 42,23. Dit is lager dan de $200 dit je maximaal mag besteden per trade. Volgens de 2% regel is het risico wat gelopen wordt bij deze trade verantwoord om te nemen.

De 6% regel

Ik gebruik de 6% regel tweeledig:

  1. De risico’s uit de 2% regel van alle trades die ik doe bij elkaar opgeteld, mogen nooit hoger zijn dan 6% van mijn totale trading budget.
  2. De winsten en verliezen van alle afgesloten trades bij elkaar opgeteld mogen in een maand niet hoger uitkomen dan 6% van mijn totale trading budget. Als dit wel gebeurd stop ik al mijn trading activiteiten voor die maand. Even pas op de plaats en goed mijn technische analyse bekijken. Kan ik de verliezen verklaren? Ook wil ik voorkomen dat de emotie van het goed maken van verliezende trades invloed gaat hebben.

 

Pin It

Laat een reactie achter