wijzerbord bitcoin vraagtekens

Begrippenlijst Trading – Overzicht Meest Gebruikte Termen bij Trading

In de begrippenlijst trading hieronder vind je de betekenis van meest gebruikte termen bij handelen en beleggen. Ik

In de begrippenlijst trading hieronder vind je de betekenis van meest gebruikte termen bij handelen en beleggen. Ik heb de lijst op alfabetische volgorde gesorteerd, dat zoekt wat makkelijker. De lijst houd ik up-to-date, maar als je nog iets mist, laat het even in een reactie hieronder achter.

Er is ook een Begrippenlijst Crypto.

 

Begrippenlijst Trading

Area of Value

Zie Begrippenlijst Trading: Gebied van waarde


Asset

Een asset is een belegging of financieel product dat structureel geld oplevert (het tegenovergestelde van een liability, wat structureel geld kost). Bij het beleggen is een asset het product waarin je kunt handelen. Een aandeel, CFD, (crypto)valuta of een grondstof.


Backtesten

Backtesten van beleggingsstrategieën is het proces waarmee aan de hand van objectieve handelsregels voor aan- en verkoop, met historische (koers)data wordt berekend wat in een bepaalde periode met een strategie zou zijn verdiend.


Bounce

Ofwel “stuitert”. Bij een bounce stuitert de prijs op een weestand of supportlijn of op een trendlijn. De prijs breekt er niet doorheen, maar stuitert terug in de richting van de trend waarin hij zat.

Soms breekt de prijs wel door de lijn heen, maar alleen met een korte piek. Ook dit wordt een bounce genoemd.

Aan het einde van een retracement komt vaak een bounce.


Candlestick

Candle sticks zijn rechthoekige blokjes in een koersgrafiek van een beleggingsproduct. Elke candle stick staat voor een periode die kan variëren van enkele seconden tot een maand. Door de samenstelling van de candle sticks ziet u in één oogopslag wat er in die periode is gebeurd met de koers. Het lichaam van de candle stick is het dikke gedeelte. De bodem van het groene blokje laat zien wat de openingskoers is en het de bovenkant impliceert de slotkoers. Bij een rode candle stick is dit andersom. De dunne lijnen worden lonten genoemd. Met deze lijnen wordt de hoogste en de laagste koers van die periode aangegeven.


CDF

Is een Contract For Difference, een overeenkomst gebaseerd op de waarde van een bepaald product. Twee partijen spreken met elkaar af om het waardeverschil van een onderliggend goed tussen nu en de toekomst met elkaar te verrekenen. Van sommige producten verwacht je een stijging in waarde (koopcontract), en van andere een daling (verkoopcontract). Wanneer je voorspelling uitkomt kan je daar rendement over behalen, ongeacht stijging of daling. Rendement kan dus zelfs behaald worden over assets die dalen in waarde! Dit maakt de CFD recessiebestendig.


Close

Is de sluitingsprijs, de laatste prijs voor het afsluiten van een bepaalde periode en wordt weergegeven door de bovenste lijn van het lichaam van een groene candlestick of de onderste lijn van een rode candlestick.


Confluence Trading

Als je meer dan één handelstechniek of analyse combineert (stapelt) om je kansen op een winnende trade te vergroten. Je gebruikt meerdere indicatoren die allemaal dezelfde “waarde” geven, weerstand, support, EMA, Pivot Points, etc, om op die manier de geldigheid van een potentieel koop- of verkoopsignaal te bevestigen.


Edge

Een edge is iets wat je een voorsprong op de rest geeft. Je ziet een voordeel in de markt. Je wint daardoor op de lange termijn meer dan dat je verliest.

Een voorbeeld van een edge is bijvoorbeeld een technische indicator, een trading systeem, een candlestick patroon, een goede analist, astrologie, intuïtie, voorkennis et cetera.


Effecten

Verzamelnaam voor op een beurs verhandelbare financiële producten zoals cryptocurrencies, aandelen, obligaties, certificaten, kasbons, opties, financiële futures, agrarische termijncontracten, trackers, warrants en special products.


FOMO – Fear Of Missing Out

Ofwel de angst om iets te missen.

Bij traden betekend dit dat je koopt omdat je bang bent de grote winst te missen. Meestal loopt dit uit in een verlies.

Je hebt hoog gekocht en wordt vervolgens gedwongen om laag te verkopen, om je verlies nog enigszins te beperken.


Fundamentele Analyse

Is de techniek in de beleggingswereld waarbij beleggingsanalisten de (relatieve) aantrekkelijkheid van een crypto munt of aandeel (of een sector) ten opzichte van andere beleggingsmogelijkheden trachten te beoordelen door middel van een analyse van de gang van zaken in die onderneming of die bedrijfstak.

De fundamentele analyse wordt regelmatig gebruikt in combinatie met de technische analyse.


Gebied van Waarde

Gebied van waarde (area of value) een een gebied in de grafiek waar meerdere signalen bij elkaar komen en elkaar versterken. Bijvoorbeeld als de prijs support raakt en tegelijk ook de trendlijn en ook nog eens binnen het gebied tussen de EMA21 en EME50. Hoe meer signalen je kunt ‘stapelen’ hoe krachtiger en waardevoller het gebied. Dit stapelen tijdens het traden noem je ‘confluence trading‘.


Handelsvolume

Zie Begrippenlijst Trading: Volume


High

Het hoogste punt van een bepaalde periode, bijvoorbeeld een dag, wordt the high (of the day) genoemd. Bij de technische analyse worden de voorgaande highs met elkaar vergeleken (previous highs)


Higher/Lower Highs/Lows

Bij een trend gaat de markt één kant op: naar boven of naar beneden. Gaat de markt omhoog dan zien we ‘higher highs’ en ‘higher lows’.

Gaat de markt omlaag dan zien we ‘lower lows’ en ‘lower highs’.

Highs zijn de pieken aan de bovenkant in een grafiek en Lows zijn de dalen aan de onderkant in een grafiek. Elke candlestick heeft een eigen high en low. In meervoud, highs en lows, worden de pieken in een gehele grafiek bedoeld.


Indicatoren

Een indicator is een vooraf gedefinieerde berekening die het voor traders makkelijk maakt, omdat ze zelf de berekening niet hoeven te maken en de indicatie in een oogopslag kunnen zien op hun scherm.

Bijvoorbeeld de ‘9 Moving Average’, berekend het gemiddelde van de prijs in de afgelopen negen periodes (gebruik je de uurgrafiek, dan geeft 9 MA het gemiddelde van de afgelopen negen uur aan) en geeft dit weer in een lijn op je grafiek.

Indicatoren worden veel gebruikt door traders en hebben vaak veel complexere berekeningen.

Er wordt over het algemeen onderschijd gemaakt tussen de volgende twee type indicatoren:

Leading Indicator

  • Leading indicatoren worden geacht te wijzen op toekomstige gebeurtenissen gebaseerd op de huidige of historische prijs
  • Wijzigt niet nadat de markt een beweging laat zien of heeft laten zien

Lagging Indicator

  • Lagging indicatoren worden gezien als een bevestiging van een patroon dat aan de gang is
  • Wijzigt vaak op het moment dat de markt een beweging laat zien of heeft laten zien

Limit Order

Een limietorder (Engels: limit order) wil zeggen dat bij het opgeven van de order aan de broker er een limiet voor de prijs opgegeven wordt. Betreft het een kooporder, dan geeft de belegger aan wat de maximale prijs is die hij voor de effecten wil betalen. In tegenstelling tot de market order.


Long

Long gaan betekend dat je een asset koopt waarvan je verwacht dat de prijs zal stijgen en verkoopt als de prijs gestegen is.


Lot

Een lot is een maat om het aantal eenheden van een valuta aan te duiden. Een standaard lot is 100.000 eenheden van een valuta. Mini lot: 10.000, micro lot: 1.000 en nano lot: 100.


Low

Het laagste punt van een bepaalde periode, bijvoorbeeld een dag, wordt the low (of the day) genoemd. Bij de technische analyse worden de voorgaande lows met elkaar vergeleken (previous lows)


Market Order

Een marktorder (Engels: market order), ook wel een bestens order genoemd, is een order die uitgevoerd wordt tegen de op dat moment beste prijs. Je weet dus vooraf niet precies voor welke prijs je koopt of verkoopt. Dit in tegenstelling tot een limit order, waarbij je de maximum prijs opgeeft.


Marktstructuur

Is simpelweg de weerstand of support, de swing highs en swing lows.

Het zijn de punten die het meeste aandacht trekken in een grafiek, het meest duidelijk zijn en het meest voor de hand liggend.

Alle traders wereldwijd kijken naar de zelfde punten!

Op deze punten worden tradingsposities gebaseerd, wordt er gezocht naar een breakout of is het punt waar een stoploss geplaatst wordt.


OCO Order

Met een OCO (“One Cancels the Other”) order kun je twee orders tegelijkertijd plaatsen. Het combineert een limit order met een stop-limit order, maar slechts één van de twee kan worden uitgevoerd. Zodra een van de twee uitgevoerd is wordt de andere order geannuleerd.


Ondersteuning

Zie Begrippenlijst Trading: Support


Open

Is de openingsprijs, de eerste prijs bij het openen van een nieuwe bepaalde periode en wordt weergegeven in de onderste lijn van het lichaam van een groene candlestick of de bovenste lijn van het lichaam van een rode candlestick.


Pip

Percentage In Points (pip) is het kleinste percentage dat je kunt waarnemen, het laatste getal achter de komma. (bijvoorbeeld: 0,00000001)


Point en Figure (P&F)

Point en figure charts zijn grafieken gebaseerd op prijzen en negeert het volume. Deze grafieken hebben geen horizontale tijdslijn. Zodra de markt inactief wordt, stopt de grafiek en gaat pas weer verder wanneer er een prijsstijging of prijsdaling ontstaat. P&F grafieken worden gebruikt om support en resistance te ontdekken.


Range

Een range geeft het bereik gedurende een bepaalde periode aan waarbij de prijs consistent tussen een hoogste prijs en een laagste prijs fluctueert. Dit kan horizontaal tussen de weerstand en supportlijnen, maar ook diagonaal in een trend.

Bij een diagonale lijn zijn de hoogste en laagste prijs steeds hoger in een opwaartse trend en steeds lager in een neerwaartse trend.


Resistance (weerstand)

Resistance is een hoger gelegen horizontaal niveau (het plafond) waar de prijs niet doorheen lijkt te kunnen breken.


Retracement

Nadat een koers gedurende enige tijd gestegen of gedaald is, beweegt de koers meestal een tijd in de tegenovergestelde richting (de retracement). Zitten we nu op 100, en het retracement is 66, dan verwachten we dat de koers naar 66 zal zakken en daar mogelijk een weerstand vinden.

Er zijn meerdere technieken om retracements te vinden, zoals voorgaande weerstand- en supportlevels of door middel van de Fibonacci retracement tool waarbij de retracement vaak eindigt op 38,2%, 50% of 61,8% van de voorgaande beweging.


Risk to Reward Ratio (R/R)

De risico-opbrengstverhouding meet hoeveel je potentiële winst is voor elke dollar (Bitcoin, Euro) die je riskeert. Een risk to reward van 1:3 betekent dat je $1 riskeert om mogelijk $3 te verdienen. Een risk to reward van 1:5 betekent dat je $1 riskeert om mogelijk $5 te verdienen. Een R/R van 1:1 is dus een slechte verhouding.


Short

Short gaan betekend dat je een asset verkoopt waarvan je verwacht dat de prijs zal dalen en terugkoopt als de prijs is gedaald. Doorgaans leen je het asset om short te gaan. De asset verkoop je vervolgens en koopt het terug voor een lagere prijs. Daarna betaal je de asset + kosten terug. Wat overblijft is winst.


Spread

Het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs en winst voor de de broker. De spread wordt vaak aangeduid in ‘pips’.


Stop Limit Order

Is een stoploss waar bij je twee bedragen opgeeft.

1. de stop. Dat is de prijs waarop je wilt dat jouw order in de markt geplaatst wordt.

2. De limit order. Dat is de prijs waarvoor je de order in de markt zet.

Voorbeeld: bij coinX long plaats je een stop limit order van $1000 / $995. Jouw order staat nog niet in de order boeken van de exchange. Op het moment dat de koers daalt naar $1000, dan wordt jouw order om het door jouw opgegeven aantal coinX te verkopen voor de prijs van $995 automatisch geplaatst. Het gevaar blijft bestaan dat de prijs te snel daalt en $994 berijkt, terwijl nog niet alles verkocht is. Je blijft dan zitten met coinX. Je moet daarom de markt blijven monitoren.


Stoploss

Een stoploss plaats je zodra je long of short gegaan bent. Het is een onderdeel van het risicomanagement. Door middel van het plaatsen van een stoplossorder probeer je het verlies te beperken wanneer de markt de andere kant op gaat dan dat je hebt voorzien. Een stoploss biedt geen garantie, als de prijs dusdanig snel zakt of stijgt “schiet” hij door je stoploss heen. Om te voorkomen dat de stoploss door een enkele piek in de koers wordt geraakt, terwijl dat niet nodig was, plaats ik de stoploss altijd 1 ATR onder of boven de plek die ik heb bepaald in de markt.


Support (Ondersteuning)

Support is een lager gelegen horizontaal niveau (de bodem) waar de prijs niet doorheen lijkt te kunnen breken.


Take Profit

Is een vooraf vastgesteld prijspunt waarop je jouw asset verkoopt, het ‘take profit point’. De verwachting is dat de asset na dit punt waarschijnlijk in waarde zal afnemen. Om geen rendement te verliezen verzeker je op deze wijze de winst.


Target

In het Nederlands: het koersdoel. Het koersdoel geeft aan waar je verwacht dat de prijs naartoe gaat. Het koersdoel is slechts een inschatting van een persoon al dan niet gebaseerd op historische gegevens, daarom is er een grote kans dat de koers het doel niet precies haalt, maar dat de prijs wel in de buurt komt van het koersdoel.

In mijn technische analyse baseer ik mijn targets in de meeste gevallen op historische weerstand en supportlijnen. Soms ook op een van de Fibonacci extensionlevels. Vaak heb ik meerdere targets vooraf bepaald. T1, T2 en T3, voor het geval de prijs na het behalen van T1 door blijft stijgen bij long of dalen bij short.


Technische Analyse

Bij de technische analyse bestudeer je de koersen uit het verleden in candlestickgrafieken om de mogelijkheden en verwachtingen te bepalen voor toekomstige koersen in de effectenmarkt. Ik gebruik TradingView als analysetool. TradingView biedt standaard veel tekentools en indicatoren waardoor ik in staat ben een goede technische analyse te maken.

De technische analyse bemoeit zich niet met de financiële gegevens en achtergronden van cryptocurrencies en bedrijven, dat is het terrein van de fundamentele analyse.


Ticker Symbool

Is een combinatie van letters en cijfers en uniek voor een bepaalde asset. Voor de Euro is dat EUR, voor Apple inc. is dat APPL en voor de Bitcoin is dat BTC.


Trailing Stoploss

Ten opzichte van de stoploss, die je vast zet op een prijs waarop je je asset minimaal wilt verkopen, is de trailing stoploss flexibel. De trailing stoploss verplaats je mee als de koers blijft stijgen.


Volatiliteit

In de financiële markten is de volatiliteit de mate van beweeglijkheid van de koers van een aandeel of een ander financieel product zoals een aandelenindex, cryptocurrency of valuta.


Volume

Op kapitaalmarkten is het volume of handelsvolume het bedrag van een currency of een waardepapier dat gedurende een bepaalde periode is verhandeld. Het volume geeft het aantal munteenheden of aandelen dat op een bepaalde dag van eigenaar is veranderd aan.

Hoe hoger het handelsvolume, hoe beter je kunt aankopen en verkopen voor de prijs die je voor ogen hebt.

Heb je bijvoorbeeld een cryptocurrency met een laag handelsvolume gekocht dan loop je het risico de munt niet te kunnen verkopen, omdat er simpelweg niet voldoende kopers op de markt zijn. Je loopt dan de kans je winst te missen, omdat de prijs alweer gedaald is tegen de tijd dat er een koper is. Of dat je verlies nog groter wordt, omdat niet voldoende kopers zijn op het moment dat jij je stop hebt bepaald.

Ik houd meestal een minimaal handelsvolume van tenminste $1,000,000 per 24 uur aan.


Voordeel

Zie Begrippenlijst Trading: Edge


Weerstand

Zie Begrippenlijst Trading: Resistance


XBT

De afkorting XBT staat voor Bitcoin. Meestal wordt BTC als afkorting voor Bitcoin gebruikt, maar sommige exchanges kiezen er voor om XBT als afkorting te gebruiken (BitMEX en Kraken).

De afkorting XBT bevat drie letters. De eerste twee letters staan voor de landcode en de laatste letter is de eerste letter van de valuta. Amerika heeft bijvoorbeeld de dollar en hier is USD de afkorting van. Dit staat voor United States Dollar.

De afkorting BTC gebruik je niet, omdat het land Bhutan al de letters BT heeft ingenomen. Bekende niet ongedekte activa krijgen aan het begin de letter X, opgevolgd door het symbool van het chemische element. Bij goud is bijvoorbeeld de afkorting XAU en bij zilver is dit XAG. Om deze redenen hebben ze ervoor gekozen om Bitcoin af te korten als XBT.

BTC en XBT zijn precies hetzelfde en je kan met een gerust hart je BTC overmaken naar een XBT-adres en andersom.


Indien je nog een betekenis van een veelgebruikte term in deze Begrippenlijst Trading mist, laat het mij even weten!

Bekijk ook de Begrippenlijst Crypto.

Volg en like mij:

Laat een reactie achter