wijzerbord bitcoin vraagtekens

Begrippenlijst Crypto – Overzicht Meest Gebruikte Termen bij Crypto

In de begrippenlijst crypto hieronder vind je de betekenis van meest gebruikte termen bij crypto, blockchain en cryptocurrency.

In de begrippenlijst crypto hieronder vind je de betekenis van meest gebruikte termen bij crypto, blockchain en cryptocurrency. Ik heb de lijst op alfabetische volgorde gesorteerd, dat zoekt wat makkelijker. De lijst houd ik up-to-date, maar als je nog iets mist, laat het even in een reactie hieronder achter.

Er is ook een Begrippenlijst Trading.

Begrippenlijst Crypto


Altcoins

Altcoins zijn alternatieve coins (cryptovaluta), afgeleid van de Ƀitcoin.


API

Een application programming interface (API) is een digitaal koppelvlak waarmee een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel hiervan op basis van een verzameling definities.


Airdrop

Een Airdrop is een marketingactie om een coin onder de aandacht brengen bij het grote publiek of een manier om een nieuwe coin in roulatie te brengen. De (vaak nieuwe) cryptovaluta wordt dan (voor een deel) gratis verspreid aan iedereen die de regels van de airdrop volgt. Soms hoef je bijvoorbeeld alleen een account aan te maken op een nieuw platform en daar een bepaalde munt op te storten en voor drie maanden laten staan. En een andere keer wordt er meer van je gevraagd. Dit is een geheel nieuwe vorm van marketing.


Besloten Blockchain

In een besloten blockchain kan een beheerder specifieke deelnemers toegang geven en ontnemen voor het lezen en/of schrijven en/of beheren van de blockchain. Het is de tegenhanger van een openbare blockchain.


Ƀitcoin

Is een voorbeeld van een cryptovaluta en een vorm van ‘digitaal geld’. Ook is Ƀitcoin de naam van de opensourcesoftware die is ontworpen om dit te gebruiken.


Blockchain

Een blockchain is een systeem voor het opslaan van data in een keten van datablokken, waarbij de blokken niet gewijzigd kunnen worden. Blokken kunnen alleen aan het einde van de keten worden toegevoegd. Doorgaans bevat een blok meerdere transacties, die het resultaat zijn van transactieverzoeken en transactieopdrachten. Voor de actuele status van een gegeven in een blok moeten alle volgende blokken in aanmerking worden genomen, omdat die wijzigingen kunnen bevatten.


Coin

Een coin is een ‘digitale munt’ om mee te betalen. Coins zijn afzonderlijke cryptovaluta en hebben ieder een eigen blockchain.


Consensusmechanisme

Met een consensusmechanisme kun je in een blockchainplatform de benodigde overeenstemming tussen nodes bereiken om data binnen de blockchain toe te kunnen voegen.


Cryptovaluta

Cryptovaluta is digitaal ‘geld’ in de vorm van een bedrag in cryptovaluta.


Dapp

Een dapp is een decentrale applicatie. Zie begrippenlijst crypto: Smart Contract.


Double Spending

Als er sprake is van double spending, kun je dezelfde coin of token meer dan één keer uitgeven. Dit komt doordat iemand een digitaal eigendom heeft gekopieerd of vervalst.


Eerste Generatie Blockchain

Is opgezet om financiële transacties te verrichten zonder tussenkomst van een centrale partij. De technologie is relatief langzaam en heeft veel rekenkracht, en daarmee energie, nodig. Eerste generatie blockchain ie met name interessant voor banken. Bitcoin is een voorbeeld ven een eerste generatie blockchain.


Etherium

Is een opensource-blockchainplatform waar smart contracts op uitgevoerd kunnen worden m.b.v. de cryptovaluta Ether. het is een voorbeeld van een tweede generatie blockchain.


Farmen

Farmen wordt ook wel het nieuwe minen genoemd. Jij biedt bijvoorbeeld harddisk ruimte aan in een blockchain en in ruil hiervoor ontvang je een beloning. (een voorbeeld hiervan is Chia.net)


GitHub

Is een website waarop (open source) programmeercode gedeeld kan worden en waar gezamenlijk aan gewerkt kan worden. GitHub beschikt onder andere over toegangscontrole en verschillende samenwerkingsfuncties zoals een issue tracker, een forum voor het aanvragen van functies, takenlijsten en wiki’s voor ieder project. Op GitHub staat veel opensourcesoftware, omdat derden standaard de broncode kunnen inzien bij de gratis versie.


Halving

Is een gebeurtenis waarbij de beloning voor miners halveert. Dat betekent dat miners voor iedere transactie die ze verifiëren 50% minder (bit)coins ontvangen. Doorgaans heeft een halving invloed op de prijs. Je zou kunnen overwegen om juist niet te handelen tot de halving volledig voorbij is.


Hard Fork

Is een afsplitsing ven een bestaande blockchain. Hiermee kunnen de regels anders worden in die afsplitsing: in de nieuwe situatie is er bijvoorbeeld meer toegestaan dan in de situatie ervoor. Met hard forks is, in tegenstelling tot de soft fork, de afgesplitste blockchain niet compatibel met de bestaande blockchain. Voor traders is het belangrijk op de hoogte te zijn van de forks omdat:

  1. je zou kunnen eindigen met een coin die niks meer waard is na de splitsing
  2. na de afsplitsing kan er gekozen worden dat de bezitters van de munt in kwestie een bepaalde hoeveelheid van de nieuwe munt die ontstaat na de splitsing ook krijgen. Dit wil je wellicht niet missen.
  3. als je een trade hebt lopen met de munt in kwestie kan de fork de waarde van de mint behoorlijk beïnvloeden, zowel positief als negatief. Soms is het beter uit de trade te stappen en te wachten tot na de splitsing.

Hash

Met een hash is een document of een blok te identificeren. Wij gebruiken daarom ‘vingerafdruk’ als metafoor voor een hash. Een hashfunctie is een functie in de informatica die invoer uit een breed domein van waarden omzet in een vaak kleiner bereik: meestal een deelverzameling van gehele getallen. De output wordt de hash, hashcode of digest van de input genoemd,. Het is een vorm van pseudonimiseren.


Hybride Blockchain

Is een semi-besloten omgeving, waar diverse partijen samenwerken om data en transacties te delen. Een hybride blockchain combineert functionaliteit van openbare en besloten blockchainplatformen.


Hyperledger Fabric

Is een voorbeeld van een framework voor de ontwikkeling van verschillende op blockchain gebaseerde producten, oplossingen en applicaties.


ICO

ICO staat voor Initial Coin Offering. Een ICO is een vorm van crowdfunding met behulp van cryptomunten om kapitaal aan te trekken. In de afgelopen jaren zijn ICO’s erg populair geworden. Het doel van een ICO is om kapitaal op te halen om een project van startende bedrijven van de grond te krijgen. Bij een ICO wordt een hoeveelheid van de crowdfunded cryptomunten verkocht aan beleggers in de vorm van “tokens”, in ruil voor een wettig betaalmiddel of andere cryptomunten zoals Bitcoin of Ethereum. Deze tokens worden gepromoot als toekomstige functionele valuta-eenheden als het financieringsdoel van de ICO wordt gehaald en het project wordt gelanceerd.


IOTA

Is een open source gedistribueerd grootboek waar cryptovaluta en smart contracts op gebruikt kunnen worden. IOTA richt zich op veilige communicatie en veilige betalingen tussen apparaten (Internet of Things). De transacties van IOTA zijn gratis, ongeacht de omvang van de transactie.


IFPS

InterPlanetary File System is een protocol, netwerk en peer-to-peer methode voor het delen en opslaan van data. Dit is een open source project dat ontwikkeld is met hulp van haar community.


Mining

Is het groeperen en vastleggen van transacties in een blockchain. Dit wordt gedaan door zogenaamde miners die daarvoor beloond worden met cryptovaluta.


Node

Een node (knooppunt) is in de informatica een apparaat of een structuur en wordt als onafhankelijke eenheid beschouwd. Nodes functioneren binnen een gedefinieerd geautomatiseerd systeem en communiceren met elkaar.


Open Source

Als software open source is, heeft iedereen hier toegang toe. Dit betekend dat iedereen de programmeercode kan bekijken en doorontwikkelen.


Openbare Blockchain

In een openbare blockchain zijn transacties openbaar en is de broncode open source. Iedereen kan overal transacties lezen, schrijven, beoordelen of controleren op een openbare blockchain.


Permissionless Blockchain

Is de Engelse benaming voor ‘openbare blockchain’. Het is de tegenhanger van een permissioned blockchain, de besloten variant.


Proof of Authority (PoA)

PoA is een consensusmechanisme. In een Proof of Authority-gebaseerd netwerk valideren goedgekeurde accounts de blocks. De validators, want zo worden ze vaak genoemd, draaien software die het toelaat om transacties te plaatsen. Dit proces gebeurd automatisch en het heeft geen constante bewaking van andere computers nodig. Door een reputatiesysteem is het voor een validator niet nuttig om een aanval te doen op het netwerk. De opgebouwde negatieve reputatie is gelinkt aan een identiteit.


Plotten

Wordt gebruik in combinatie met farmen. Op het moment dat je bijvoorbeeld ruimte aan wilt bieden op de blockchain, dan dient deze ruimte compatible gemaakt te worden met deze blockchain. Dit proces noem je plotten. Plotten doe je op een krachtigere pc en vervolgens sla je de plot op op een andere locatie die energiezuinig is. (voorbeeld: chia.net)


Proof of Existence (PoE)

Is een consensusmechanisme die het bestaan van data verifieert (met zogenoemde timestamp) binnen een vastgesteld tijdsbestek.


Proof of Stake (PoS)

PoS is een consensusmechanisme. Bij PoS is niet de rekenkracht doorslaggevend, maar de hoeveelheid cryptovalutacoins die je in bezit hebt. Hoe meer coins je inzet (‘staked’), hoe groter de kans is dat je de transactie mag uitvoeren. Elke node is gekoppeld aan een wallet-adres waar deze coins gestaked zijn. Hoe meer coins hierop staan, hoe groter de kans is dat je de loterij wint voor het uitvoeren van een block.


Proof of Work (PoW)

PoW is een consensusmechanisme waarbij rekenkracht van computers de blockchain veilig houdt. Deze computers worden ook wel miners genoemd. De miners lossen wiskundige functies op, waaronder de hashes en een cryptografische puzzel. Voor een computer is dit eenvoudig, maar tegelijkertijd duur. Voor elk block worden deze berekeningen herhaald. De computer die als eerste het antwoord heeft op de rekensom (of ook wel: het bewijs dat ze het nodige werk hebben gedaan – Proof of Work) krijgt daarmee toestemming om een nieuw block met transacties aan de blockchain toe te voegen.


Singe Point of Failure

Is een onderdeel van een systeem of organisatie die als deze uitvalt kan zorgen dat het hele systeem stopt.


Smart Contract

Een smart contract (dapp) is een programma met ‘als-dit-dan-dat’ regels die vastgelegd zijn op een blockchain. Het wordt door een blockchain uitgevoerd zonder dat hier (vertrouwen in) een tussenpartij voor nodig is. Deze regels kunnen afspraken bevatten en (deels) een juridisch contract zijn.


Soft Fork

Een soft fork is een afsplitsing van een bestaande blockchain. Hiermee worden de regels anders in die afsplitsing: er is dan bijvoorbeeld minder toegestaan dan in de situatie ervoor. Met een soft fork is de nieuwe blockchain compatibel met de bestaande blockchain (backward compatibility).

Voor een trader is het belangrijk om op de hoogte te zijn van een fork, in ieder geval voor de munten waarin je handelt. Zie: Hard Fork


Stack

Een software stack is in de informatica een geheel van softwaremodules die samen een losstaande softwareoplossing vormen. Een module van een softwareoplossing kan een blockchain zijn.


Swarm

Is een voorbeeld van software voor het gedistribueerd opslaan en delen van (grote hoeveelheden) data. Het is open source en kan samenwerken met Etherium.


Token

Met een token kun je alles digitaal verhandelen. Het dient als digitaal bewijs van een product, eigendomsbewijs of een deel van een bedrijf. Tokens kunnen via een ICO of een Airdrop worden uitgegeven op een blockchain van een andere coin, bijvoorbeeld Etherium. Tokens hebben geen eigen blockchain.


Tweede Generatie Blockchain

Tweede generatie blockchain voegt automatisering met smart contracts (dapps) toe. Met deze generatie blockchain worden naast virtuele valuta meer toepassingen mogelijk. Tweede generatie blockchain kan sneller zijn dan de eerste generatie blockchain. Etherium is een voorbeeld van tweede generatie blockchain.


Wallet

Een wallet is een digitale portemonnee waarin coins en tokens ontvangen, bewaard en uitgegeven kunnen worden.


Ken je nog een andere betekenis van veelgebruikte termen in deze begrippenlijst crypto (currency) mist, laat het mij even weten!

Bekijk ook de Begrippenlijst Trading.

Volg en like mij:

Leave a Comment